Menu Zavřeno

Bezpečnost pro průmysl

řešení znalosti poradenství

Pokud jde o bezpečnost, víme více než kdokoli jiný

Firma Valwo s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně je známým a váženým dodavatelem průmyslových armatur vysoké kvality. Vysoká kvalita produkce, spolu s nejtvrdšími normami, to jsou hodnoty kterých si klienti váží na celém světě nejvíce. Proto specializace společnosti Valwo jsou zařízení, na kterých je kladený vysoký nárok na zodpovědnost – řekly bychom, že tyto produkty hlídají bezpečnost lidí v podmínkách zvýšeného nebezpečí.

Bezpečnostní experti

poradenství, audit, školení

Technická řešení

projekt, výběr a dodávka zařízení

Služba

instalace, spuštění, průzkum, servis

ATEX Dokumenty

analýza, expertízy, hodnocení rizik, EPD

Průtržné Membrány


Jsou nejjednodušší a nejspolehlivější ochranou proti nadměrnému tlaku v průmyslu. Bezpečnostní membrány se používají v kapalných, parních a plynových aplikací, kde jsou alternativním řešením pro pojistný ventil, jakož i další ochranná opatření. Díky bohatému výběru materiálu, tlakového rozsahu a nejvyšší kvalitě výroby průtržných membrán nabízených firmou VALVO, se naše membrány vyznačují mimo jiné dlouhou životností bezporuchového provozu. Naše pružné membrány se vyznačují nejrychlejší dodací lhůtou, kterou lze na přání zákazníka zkrátit. Naši technici jsou Vám k dispozici v oblasti technického poradenství a pomoci při výběru nejlepšího řešení pro vaši aplikaci.


Odvzdušňovací Ventily


Odvzdušňovací ventily jsou přímou ochranou nádrží a zařízení proti účinkům překročení kritických hodnot přípustného tlaku. Podstatné rozdělení odvzdušňovacích ventilů se dělí podle jejich výkonu:

  • přetlakové ventily jsou určeny k vypouštění přebytečného tlaku (plynu )z vnějšku nádrže/zařízení, což zabraňuje tvorbě výbuchu
  • podtlakové ventily jsou navrženy tak, aby doplňovaly tlak (plyn) uvnitř nádrže/zařízení, tím zabraňují vzniku imploze
VALWO nabízí podtlakové/přetlakové ventily, které řeší oba problémy v rámci jednoho zařízení. Další výhodou dýchacích ventilů je možnost použití jejích kombinací s požárními přerušovači ohně. Toto je velmi důležité řešení, protože vznik požáru v zařízení obvykle způsobuje rychle změny převládajícího tlaku.


Ochrana proti výbuchu


Aktivní protivýbuchová ochrana

Ochrana proti výbuchu detekující výbuch v rané fázi jeho vzniku. S pomocí senzorů jsou zasílané informace řídící jednotce o zvýšení tlaku a detekci výbuchu. Následně je do zabezpečeného zařízení vystřelován hasící prášek, jehož úkolem je potlačit výbuch. Mechanické nebo práškové bariery jsou umístěny na vodičích a prachových vodičích, které zastavují šíření výbuchu. Mechanické nebo práškové bariery jsou umístěny na vodičích a prachových vodičích, které zastavují šíření výbuchu.

Pasivní protivýbuchová ochrana

Odlehčení výbuchu je jednou z možností, jak zajistit bezpečnost zařízení. Funguje na základě uvolnění výbuchu ventilačním systémem. Pro zmírnění výbuchu se používají mimo jiné protiexplozivní membrány, přerušovače ohně a zpětné ventily. Pasivní systém lze použít nejen v otevřeném prostoru, ale také v uzavřených prostorách díky bezplamenovému systému pro odlehčení výbuchu.


Zubová Čerpadla


Díky širokému spektru komponentu a stavebních materiálů, které jsou použité při výrobě zubového čerpadla Maag, lze je zkonfigurovat tak, aby splňovala specifické požadavky zákazníka. V důsledku toho jsou mnohem účinnější a spolehlivější než tradiční čerpadla. Bez ohledu na to, zda aplikace obsahuje vysoce čisté, korozivní, viskózní nebo velmi horké medium, zubová čerpadla Maag mají řešení, která splní jakýkoli úkol.


Uzavírací Ventily


Uzavírací ventily se používají v technologických zařízeních pro dávkování a přenos sypkých materiálů – od práškových až po prašné frakce. Ventily Valwo mají certifikáty Atex a jsou určeny pro instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu. Používají se jako ochrana proti účinkům výbuchu, tj. před náhlým zvýšením tlaku a toku plamene.

Zásobníky jsou instalovány pod silážemi, dopravními prostředky, filtry a cyklony. Během vyprazdňovaní prach přechází do vstupu mezi lopatkami dávkovače a vystupuje po otočení. Tento cyklus se neustále opakuje.

Výběr ventilů provádí individuálně naši odborníci na základě získaných informací o technologickém procesu a druhu přepravovaného média. Na tomto základě můžeme určit typ a velikost ventilu, pro ochranu instalovaných zařízení.

Technické poradenství


Dokumenty

Hodnocení nebezpečí výbuchu, hodnocení rizika výbuchu, analýza HAZOP, EPD a dokumentace o ochraně před výbuchem.

Řešení

ATEX bezpečnostní koncepty, instalační inventář, studie hodnocení prachu a pevnosti.

Projektování & Provádění

Realizace výbušných otvorů a navrhování systémů na ochranu proti výbuchu.

Znalosti & Další

3D modelování, školení ATEX a prezentace.

VALWO servis

Základem pro správné fungování všech zařízení je jejich správný servis. V případě výrobků nabízených společností VALWO je to obzvláště důležitý faktor, protože přímo souvisí s bezpečností zařízení ve firmě.

Jako součást našeho autorizovaného servisu poskytujeme:

  • Pravidelné prohlídky (vedení servisní knihy v systému VALWO a producenta v souladu s pokyny pojistitele)
  • Rychlé odstranění poruch 24hodin/7dní
  • Výměna opotřebených komponentů (vlastní sklad)
  • Technické poradenství
  • Modernizace systémů na základě technologických inovací společnosti VALWO Servis