Menu Zavřeno

Těžební zařízení

Zařízení pro prostory s vysokým rizikem výbuchu metanu / nebo s vysokou přítomností hořlavého prachu

Výskyt hořlavých plynů, jako je metan, je zvláště běžný v dolech. Vzduch obohacený metanem a uhelným prachem může při vznícení vést k extrémně prudkým explozím. Proto se obsah metanu v atmosféře v dolech neustále sleduje. Mobilní komunikační zařízení jsou praktickými nástroji pro plánování nápravných opatření, pokud monitorovací systém hlásí překročení limitních hodnot. Aby se zařízení v tomto případě nestalo zdrojem vznícení, musí splňovat jasně definované požadavky. Naše zařízení byla navržena tak, aby splňovala nejvyšší úroveň bezpečnosti a bylo možné je používat v zóně I M1 dle směrnice ATEX.