Menu Zavřeno

Systém kontroly uzemnění procesních zařízení EKX-4 2-POLE

Do procesů s rizikem elektrostatických výbojů patří mimo jiné procesy, jako jsou vyprazdňování/plnění IBC nádrží a kovových sudů/nádob, přelévání, dávkování a míchání.

Pokud se ve výše uvedených procesech používají kapaliny, které způsobují hořlavou výbušnou atmosféru, nezapomeňte používat certifikované systémy kontroly uzemnění, které budou bezpečně a nepřetržitě odvádět elektrostatické náboje do země a měřit úroveň odporu.

Princip fungování systému kontroly uzemnění procesních zařízení EKX-4 2-POLE

Pomocí systémů kontroly uzemnění procesních zařízení EKX-4 2-POLE uživatel získá vizuální potvrzení rozsvícením zelené indikační kontrolky, že daná nádrž nebo procesní zařízení má přijatelný odpor pro provoz čili jeho hodnota je pod 10 Ω.

V případě náhlé ztráty uzemnění v následku uvolnění svorky nebo jejího sražení zaměstnancem systém detekuje chybu, přepne se do režimu ŽÁDNÉ POVOLENÍ a zašle signál do rozvaděče k zastavení procesu. Lze jej restartovat pouze po opětovném připojení zemnicí svorky.

Součásti systému kontroly uzemnění procesních zařízení EKX-4 2-POLE:

  • jednotka monitorující správnost uzemnění v provedení Ex s bezpotenciálovými kontakty umožňujícími zablokování procesu v případě chybějícího uzemnění a spuštění světelné a zvukové signalizace,
  • řídicí výstupy Ex v souladu s NAMUR umožňující otevření systému v zóně s nebezpečím výbuchu při výměně např. kabelů,
  • certifikovaná nerezová zemnicí svorka v provedení Ex,
  • spirálový zemnicí kabel s různou délkou nebo rovný kabel na samonavíjecí cívce Ex – izolace kabelů odolná proti mnohým chemickým a atmosférickým vlivům,
  • sada ucpávek Ex.

Certifikáty systému kontroly uzemnění procesních zařízení EKX-4 2-POLE

  • Ex II 2 G Ex eb q [ib]
  • Ex II C T4 Gb
  • Ex II 2 D Ex t [ibD] IIIC T80°C Db
  • Soulad se směrnicí EU 2014/34/EU (Certifikát TÜV 11 ATEX 080882)
  • SIL2