Menu Zavřeno

Ochrana proti výbuchu

Aktivní protivýbuchová ochrana


Aktivní protivýbuchová ochrana je systém odolný proti výbuchu, který detekuje výbuch v první fázi jeho vzniku. Díky vysílačům jsou informace o vzestupu tlaku a tvorbě výbuchu zachyceny řídící jednotkou. Nakonec dává pokyn k aktivaci mechanických nebo práškových bariér, které zabraňují šíření exploze.


Pasivní protivýbuchová ochrana


Způsob fungování spočívá v rychlém odvedení „odlehčení výbuchu“ tlaku mimo chráněné zařízení. Tímto dojde k odlehčení tlaku „výbuchu“ v instalovaném zařízení.