Menu Zavřeno

Detektor plamene FlameSpec

FlameSpec


FlameSpec je kompaktní zařízení, které funguje jako průmyslová kamera a detektor plamene s vysokým rozlišením. Tento typ zařízení umožňuje rychlé ověření rizika, které bylo signalizováno zabudovaným detektorem plamene.

Detektor plamene FlameSpec-IR3-HD díky vysoké spolehlivosti a přesnosti detekce všech typů požárů uhlovodíků (viditelných i neviditelných) zajišťuje velmi rychlou reakci na hrozbu. Detektor zaručuje jasné video požárního incidentu ve vysokém rozlišení. Plamenové požární detektory reagují ze vzdálenosti až 80 m, což umožňuje záchranářům přesně rozpoznat situaci před vstupem do nebezpečné zóny.

Detekuje standardní oheň pouze za 1,2 sekundy na 15 m a 4,1 sekundy na 70 m. Rozsah detekce a cena závisí na typu detektoru a plamene, který má být detekován. Během alarmu kamera nahrává v HD kvalitě - 1 minutu před alarmem a 3 minuty po něm.

Kde jsou nainstalovány požární hlásiče /detektory/ FlameSpec?


Detektor plamene lze instalovat prakticky na jakékoli místo, kde hrozí nebezpečí požáru. Nejoptimálnější využití všech funkcí kamery bude možné v místech, kde může fungovat jako průmyslová kamera a zároveň poskytovat informace o požáru. Ideálním místem pro použití detektoru jsou sklady, parkoviště, fotovoltaické farmy, střední přepravní nebo přenosová zařízení, skladovací prostory pro hořlavé materiály, chemická zařízení, odprašovací zařízení, rafinerie a vrtné plošiny. Ve všech zmíněných aplikačních návrzích a mnoha dalších je nejdůležitější doba odezvy.

Technické specifikace:


FlameSpec je odolný vůči všem druhům falešných poplachů, jako je oblouk, svařování, pájení, elektrický oblouk a sluneční světlo.

Detektor má řízení bezpotenciálové relé hodnocené 21 při 30 VDC pro larm a chybu.

Zařízení je přizpůsobeno pro práci v oblastech s nebezpečím výbuchu a má následující schválení:

  • Ex db IIC T5 Gb or Ex db eb IIC T5 Gb and Ex tb IIIC T95˚C Db -55˚C < Ta < 75˚C
  • Ex db IIC T4 Gb or Ex db eb IIC T4 Gb and Ex tb IIIC T105˚C Db -55˚C < Ta < 85˚C
  • IECEx
  • Ex db IIB T5 Gb -50˚C ≤ Ta ≤ 75˚C
  • Ex db IIB T4 Gb -50˚C≤ Ta ≤ 85˚C
  • FM&FMC
  • Class I, Div 1. Goups B, C & D; T4
  • Class I Zone 1, AEx/ db IIB T4 Gb
  • T4 -50˚C ≤ Ta ≤ 85˚C
  • T5 -50˚C≤ Ta ≤ 75˚C