Menu Zavřeno

Systém kontroly uzemnění flexibilních vaků BIG BAG EKX-FIBC

Manipulace v technologických procesech se sypkými látkami, jako jsou např. mouka nebo cukr, způsobuje vznik prašné hořlavé výbušné atmosféry. Pneumatická doprava, míchání nebo přesypávání vytvářejí velmi velké množství elektrostatických nábojů a v kombinaci s nízkou energií vznícení může mnoho látek způsobit nebezpečné incidenty.

Pro minimalizaci rizika vznícení, které může způsobit jiskrový výboj, se doporučuje používat aktivní systémy kontroly uzemnění pro procesní zařízení a nylonové vaky Big Bag, protože do takových vaků se nejčastěji balí sypké produkty a přepravují se v nich.

Důležité je, aby vaky Big Bag byly typu C – to znamená, že vnitřek celého vaku je propleten kovovým drátem sbírajícím elektrostatické náboje z látky, které mohou být pak odvedeny do země.

Princip fungování systému uzemnění flexibilních vaků Big Bag EKX-FIBC

Systém kontroly uzemnění EKX-FIBC je určen pro nylonové vaky Big Bag typu C, odvádí z nich náboje a nepřetržitě monitoruje odpor. Takový systém je vybaven bezpotenciálovými kontakty, které zahájí proces plnění vaku nebo jej zastaví, pokud se při plnění ztratí uzemnění.

Výhody systému

 • Průběžné monitorování správnosti stavu uzemnění při probíhajících procesech
 • Zablokování procesu v případě detekce chybějícího uzemnění vaků Big Bag
 • Rychlá instalace, jednoduché uvedení do provozu a pohodlí při používání
 • Funkční bezpečnost (SIL 2)
 • Moderní koncepce ochrany proti výbuchu (IEPC)

Součásti systému uzemnění flexibilních vaků Big Bag EKX-FIBC:

 • jednotka monitorující správnost uzemnění v provedení Ex (má bezpotenciálové kontakty umožňují zablokování procesu v případě chybějícího uzemnění a spuštění světelné a zvukové signalizace),
 • řídicí výstupy Ex v souladu s NAMUR umožňující otevření systému v zóně s nebezpečím výbuchu při výměně např. kabelů,
 • dvě zemnicí svorky s kabelem (svorka má speciální zuby, které nepoškozují materiál vaku),
 • sada ucpávek Ex,
 • systém může být vybaven volitelným mezimodulem, který umožňuje vzdálit zemnicí svorky od monitorovací jednotky až do 20 m.

Certifikáty systému uzemnění flexibilních vaků Big Bag EKX-FIBC

 • Ex II 2 G – Ex eb ib q IIB T4 Gb
 • Ex II 2 D – Ex ib tb IIIC T80°C Db