Menu Zavřeno

Odvzdušňovací ventily

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY


Odvzdušňovací ventily jsou nejvhodnější nádrže nebo ochrana proti překročení bezpečně nastavených hodnot tlaku.


PŘERUŠOVAČE OHNĚ


Přerušovače ohně patří do skupiny systémů pasivní ochrany, zajišťující bezpečnost proti deflagraci a výbuchu. Neobsahují žádné pohyblivé části. Základ všech zhášedel ohně je konstruován z kroucených a uspořádaných kovových plátů.