Menu Zavřeno

Pasivní systémy na ochranu před výbuchem

Pasivní systémy na ochranu před výbuchem se vyznačují schopností eliminovat účinky výbuchu (hlavně tlak), pomocí systému odlehčení, mimo chráněné zařízení. VALWO nabízí celou řadu výrobků, včetně:

  • Explozní panely jsou nejslabším článkem v instalačním systému, neboť na ně působí deflagrační tlak. VALWO s.r.o. nabízí celou řadu panelů: vysokotlaké, nedělitelné, Sani pro specifické potřeby čistého výrobního prostředí, odolnost proti podtlaku atd.
  • Mechanické ventily VALVEX a pasivní protiexplozní klapky VENTEX, navržené k ochraně proti požáru a šíření tlakové vlny v potrubí.
  • Přerušovače plamene pro bezplamenná odlehčovací zařízení.
  • Excover pro konstrukce odolné proti korozi a jako ochrana proti prachu, větru, sněhu nebo jiným vlivům.

CV Explozní Panely


Explozní panely FIKE typu CV (obdélníkové) jsou vysokopevnostní membrány vyrobená z kompozitu nerezová ocel – teflon (sst/tef/sst). Design s nízkou hmotností zajišťuje ochranu zařízení, aniž by došlo k jejímu zničení. Panely jsou kompatibilní s platnou normou EN 14797, (Evropská norma pro zařízení pro odlehčení výbuchu) a normou NFPA 68. Panely typu CV jsou odolné pulzaci s nízkou tlakovou amplitudou a mají dlouhou životnost, díky své jedinečné výkonnosti.


CV-S Explozní Panely / Explozní Klapka


Použití explozních membrán zabraňuje poškození zařízení. Explozní odlehčovací zařízení jsou nejslabším článkem v instalačním systému z důvodu toho, že přijímají deflagrační tlak. Průtržná membrána FIKE je vyrobená z vysokopevnostního kompozitu nerezová ocel – teflon (sst/tef/sst). Design s nízkou hmotností zajišťuje ochranu zařízení, aniž by došlo k jeho zničení. Panely jsou kompatibilní s platnou normou EN 14797, (Evropská norma pro zařízení pro odlehčení výbuchu) a normou NFPA 68. Panely typu CV jsou odolné pulzaci s nízkou tlakovou amplitudou a mají dlouhou životnost, díky své jedinečné výkonnosti.


HI-CV Explozní Panely


Explozní panel FIKE typu HI-CV (kruhovitý) je vysokopevnostní membrána nízké hmotnosti, která umožňuje ochranu bez jejího zničení. Panely jsou kompatibilní s platnou normou EN 14797, (Evropská norma pro zařízení pro odlehčení výbuchu) a normou NFPA 68. Panely typu CV jsou odolné pulzaci s nízkou tlakovou amplitudou a mají dlouhou životnost, díky své jedinečné výkonnosti.


HI-CV-S Explozní panel


Explozní panely typu CV-S jsou používány ta, kde se pracovní tlak blíží exploznímu tlaku nebo kde je vysoký podtlak. Pro panely je k dispozici úplný balík dokumentů a výpočtů, provedený podle ATEX.


SANI-V Explozní Panely


Panel se vyznačuje vysokou účinností a odolností proti poruše během instalace. Je možno použít postupy CIP / SIP. Panely jsou kompatibilní s platnou EN 14797, (Evropská norma pro zařízení pro odlehčení výbuchu) a norma NFPA 68.


SANI-V-S Explozní Panely


Explozní panely typu CV-S jsou používány tam, kde je vysoký podtlak. Postupy CIP/SIP je možné použít v potravinářském průmyslu. Předností je lehká konstrukce a odolnost proti poruchám. Panely jsou kompatibilní s normou EN 14797, (Evropská norma pro zařízení pro odlehčení výbuchu) a norma NFPA 68.


VV-S Explozní Panely


Explozní panel FIKE typu VV-S (obdélníkový) je membrána vyrobená z kompozitu nerez-teflon (sst/tef/sst). Lehký design zajišťuje ochranu zařízení, aniž by došlo k jeho zničení. Panely jsou kompatibilní s platnou EN 14797, (Evropská norma pro zařízení pro odlehčení výbuchu) a norma NFPA 68. Průtržné panely typu VV-S jsou vhodné do téměř všech instalací a umožňují dlouhodobou funkčnost, díky své jedinečné výkonnosti.


ELEGUARD Explozní Panely


FIKE’s EleGuard je zařízení pro odlehčení výbuchu, navržené zejména pro korečkové dopravníky k ochraně před vedlejšími účinky výbuchu. Výrobek je nákladově efektivní a jednoduchý pro instalaci, protože součástí je rám. Je potřeba pouze šest šroubů.


FLEX-V Explozní Panely


Explozní panely se používají v zařízeních pracujících s vysokou účinností k ochraně před výbuchem prachu a plynu. Umožňují opětovné zakrytí po aktivaci, tak že 90% průřezu je zakryto a je omezen přístup kyslíku k chráněnému zařízení. Díky tomu je omezeno nebezpečí opětovného výbuchu. Je zajištěna rovněž řádná výkonnost hasicích zařízení.


Podlahová Krytina ExCover


Všude tam, kde prach, vítr, sníh nebo led mohou narušit řádný provoz a tam, kde jsou používány ventilátory a klimatizace, se doporučuje štít Ex-Cover. Jsou-li panely nainstalovány na vrcholu nádrže, toto rovněž brání úrazům personálu způsobeným protržením panelů a pádu dovnitř. ExCover se vyznačuje lehkou a protikorozní konstrukcí, která zajišťuje ochranu průtržných panelů před prachem, větrem, sněhem nebo jinými obdobnými vlivy