Menu Zavřeno

Systém kontroly uzemnění ropných tankerů SEK3

Ropné tankery jsou kvůli velkému množství paliva, které přepravují, klasifikovány jako vysoce riziková zařízení/objekty, proto je odvádění elektrostatických nábojů při vykládce nebo nakládce tankeru palivy velmi důležitou otázkou.

Systémy kontroly uzemnění určené pro tyto aplikace bezpečně odvádějí elektrostatické náboje, které ve velké míře vznikají při přečerpávaní látky a při připojování kovových plnicích ramen.

Princip fungování systému kontroly uzemnění ropných tankerů SEK3

Systém kontroly uzemnění SEK3 a jeho svorka jsou schváleny pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu. Je vybaven dvěma kontrolkami, které indikují operátorovi správnost uzemnění. Systém nepřetržitě monitoruje odpor a při detekci abnormalit, např. ztráty uzemnění v následku uvolnění svorky nebo jejího sražení zaměstnancem, systém detekuje chybu, přepne se do režimu ŽÁDNÉ POVOLENÍ a zašle signál do rozvaděče k zastavení procesu.

Součásti systému kontroly uzemnění:

  • jednotka monitorující správnost uzemnění v provedení Ex – má dvě indikační kontrolky a bezpotenciálové kontakty umožňující zablokování procesu v případě chybějícího uzemnění,
  • řídicí výstupy Ex umožňující otevření sytému v zóně s nebezpečím výbuchu při výměně např. kabelů,
  • certifikovaná nerezová zemnicí svorka v provedení Ex,
  • zemnicí kabel s délkou 30 m – izolace kabelu odolná proti mnoha chemickým a atmosférickým vlivům,
  • sada ucpávek Ex.

Certifikáty systému kontroly uzemnění tankerů SEK3

  • II 2 G – Ex eb ib q [ib] IIB T4 Gb (pro monitorovací jednotku)
  • II 2 G – Ex eb ib IIB T4 Gb (pro zemnicí svorku)