Menu Zavřeno

Systém kontroly uzemnění železničních cisteren EKX-4

Odvádění elektrostatických nábojů z kovových vagonů je velmi důležitým úkolem pro operátory při přečerpávání lehce hořlavých materiálů. Přestože stojí na kovových, uzemněných kolejích, mnoho cisteren má různé typy izolátorů jako např. nevodivá ložiska.

Systém kontroly uzemnění železničních cisteren EKX-4 ve značné míře minimalizuje riziko vzniku jiskry a následného požáru/výbuchu v prostorách s nebezpečím výbuchu a vyhovuje požadavkům nejnovějších národních a mezinárodních předpisů.

Princip fungování systému kontroly uzemnění železničních cisteren EKX-4

Pro zabránění rizika vznícení při nakládce nebo vykládce železničních cisteren musí být výsledný elektrostatický náboj bezpečně rozptýlen/odveden do země. Před zahájením každého technologického procesu musí být cisterna uzemněna připojením certifikované zemnicí svorky. Systém sám monitoruje nepřetržitě správnost propojení mezi zemnicí svorkou – monitorovací jednotkou – a zemí a měří odpor.

Jakmile systém EKX-4 detekuje správné připojení a odpor bude nižší než 10 Ω, rozsvítí se systémová kontrolka zeleně a do rozvaděče bude zaslán signál pro zahájení procesu. Pokud dojde k přerušení správného zemnícího spojení, systém se okamžitě přepne do bezpečného stavu – rozsvítí se červená kontrolka a proces se zastaví.

Výhody systému

 • Průběžné monitorování správnosti stavu uzemnění během probíhajících procesů zaručující vysokou úroveň bezpečnosti
 • Funkce zablokování procesu v případě detekce chybějícího uzemnění
 • Rychlá instalace, snadné uvedení do provozu a pohodlí při používání
 • Funkční bezpečnost (SIL 2)
 • Moderní koncepce ochrany proti výbuchu (IEPC)

 Součásti systému kontroly uzemnění železničních cisteren EKX-4:

 • jednotka monitorující správnost uzemnění v provedení Ex s bezpotenciálovými kontakty umožňujícími zablokování procesu v případě chybějícího uzemnění a spuštění světelné a zvukové signalizace,
 • řídicí výstupy Ex v souladu s NAMUR umožňující otevření systému v zóně s nebezpečím výbuchu při výměně např. kabelů,
 • certifikovaná nerezová zemnicí svorka v provedení Ex,
 • spirálový zemnicí kabel s různou délkou nebo rovný kabel na samonavíjecí cívce Ex – izolace kabelu odolná proti mnoha chemickým a atmosférickým vlivům,
 • sada ucpávek Ex.

Certifikáty systému kontroly uzemnění železničních cisteren EKX-4

 • II 2 G Ex eb q [ib]
 • II C T4 Gb
 • II 2 D Ex t [ibD] IIIC T80°C Db
 • Soulad se směrnicí EU 2014/34/EU (Certifikát TÜV 11 ATEX 080882)
 • SIL2